Азийн улс төрийн намуудын олон улсын хуралд Ардчилсан намын удирдлагууд оролцож байна
    2015 оны 10 сарын 15 нд
    5fdd8df13f1cd094488a77e3966eb1fb.jpg

    Азийн улс төрийн намуудын олон улсын хуралд Ардчилсан намын удирдлагууд оролцож байна