Үндсэн дүрмийн хороо тогтоол гаргалаа
    2018 оны 02 сарын 28 нд
    59e800598ba02fa84b36832a1aac3134.jpeg

    Ардчилсан намын Улс төрийн зөвлөлөөс Үндсэн дүрмийн хороонд хандаж тус намын үндсэн дүрмийн зарим заалт ойлгомжгүй байгаад тайлбар хийх хүсэлт гаргасан байв. Улс төрийн зөвлөлийн уг  хүсэлтийг Үндсэн дүрмийн хороо нь хүлээн авч 2018 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр  хуралдсан байна. Үндсэн дүрмийн хорооны хуралдаанаар 5 дугаар бүлгийн 5.21,18 дахь заалтанд тайлбар хийсэн тогтоолыг гаргажээ. Тогтоолыг бүрэн эхээр нийтэлж байна.