Үндсэн дүрмийн хорооны тогтоолыг үндэслэн Д.Пүрэвдаваа, Т.Батцогт нарт хариуцлага тооцов
    2018 оны 03 сарын 26 нд
    85dd2963248900215ae8d778dbba9d5e.jpeg

    Үндсэн дүрмийн хорооны тогтоолыг үндэслэн Д.Пүрэвдаваа, Т.Батцогт нарт хариуцлага тооцов