Г.Байгальмаа
Гадаад харилцаа хариуцсан дэд тэргүүн
Ц.Одонтунгалаг
Орон нутаг хариуцсан дэд тэргүүн
С.Одонтуяа
Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн
Мэдээ, мэдээлэл