2003
Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга
2004
2005
2006
2007
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр Баянгол дүүргээс сонгогдов.
2008
2009
2010
2011
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 2 дахь удаагаа сонгогдов.
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
2012
2013
2014
Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын тухай хуулиудыг санаачлав.
2015
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 3 дахь удаагаа сонгогдов.
УИХ дахь АН-ын бүлгийн дарга
2016
Ардчилсан намын дарга
2017
2018