БҮТЭЦ

        Монгол Улсын иргэн, Ардчилсан намын гишүүн, дэмжигч, 50 -аас дээш насны эмэгтэй, 55-аас дээш насны эрэгтэй тус холбооны гишүүн байна.