ТАНИЛЦУУЛГА

 • 1998 оны 2-р сарынг 18-нд МҮАН-ын дэргэд Ахмадын Холбоо байгуулагдаж, энэ анхдугаар чуулганаараа тус холбооны даргаар  МУТХХ-ны тэргүүн МҮАН-ын Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн  А. Дашнамжилыг  сонгожээ.
 • 2001 оны 1-р сарын 15-нд 5 нам нэгдэж, Ардчилсан нам байгуулагдахад  5 намын ахмад гишүүд дахин чуулж, АН-ын дэргэдэх Ахмадын холбоо болон өөрчлөгдөж, холбооны даргаараа  АН-ын ҮЗХ-ны гишүүн МУТХХ-ны тэргүүн А. Дашнамжилыг улируулан сонгов.
 • 2001 оны 03-р сарын 24-нд Нийслэлийн АН-ын дэргэд Ахмадын Зөвлөлтэй болж, даргаар нь ННЗЗ-ийн   гишүүн “Тэнгэр” дээд сургуулийн захирал Т. Содномдаргиа сонгогдов.
 • 2001 04-05 сард  Аймаг,  дүүргүүдийн АН-ын дэргэдэх Ахмадын Зөвлөлүүд байгуулагдав.

            Өнгөрсөн хугацаанд АН-ын дэргэдэх Ахмадын холбооны даргаар А. Дашнамжил , Т. Чимэддорж, Р. Банзрагч,  НАЗ-ийн даргаар Ж. Сумъяа, Хархүү нар сонгогдон ажиллаж байсан ба АХ-ны нарийн бичгийн даргаар  1998 - 2013 онд Д. Үржинбадам томилогдон Ахмадын Холбооны  өдөр тутмын үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж ирлээ.   Ахмадын Холбоо нь 21 аймаг, 334 суманд, 9 дүүрэг, 132 хороонд салбар зөвлөлтэй болж, АН-ын ахмад гишүүд 70 000 гаруй болж өслөө   

           Одоо АН-ын АХ-ны даргаар Р. Банзрагч, дэд даргаар Ч. Сүрэнхорлоо, Д. Үржинбадам,   гүйцэтгэх захирлаар Д. Манайсайхан,  Нийслэлийн АН-ын АХ-ны даргаар Д. Хархүү нар ажиллаж байна.

Үндсэн зорилго:

         Монголын нийгмийн ардчиллыг бэхжүүлэх, ардчиллын үнэт зүйлсийг дэлгэрүүлэн, чинээлэг дундаж давхарга зонхилсон хөгжингүй нийгмийг цогцлоохын төлөө

Үйл ажиллагааны зорилт, чиглэл:

 • Намын дотоод эв нэгдлийг бэхжүүлэхэд нөлөөлөх
 • Намын ахмадын байгууллагыг намын бүх шатанд, ахмадуудын санаа бодлыг илэрхийлэх, тэдний нийгмийн асуудалд холбоотой асуудлаар шийдвэрлэх саналыг удирдлагад тавих
 • Намын аль ч шатны байгууллагыг бэхжүүлэхийн тулд ажил хэрэгч дүн шинжилгээ хийж туслах, зөвлөмж гаргах
 • Боловсон хүчний бодлого, сонголт хийх, хуваарилалт, ажил хэргийн өсөлт, ирээдүйтэй холбогдсон асуудалд судалгаа, дүгнэлт гаргах, санал дэвшүүлэх, зөвлөмж гаргах
 • Бүх төрлийн судалгаанд идэвхитэй оролцох, зохион байгуулах
 • ТББ, бусад байгууллагуудтай харилцаа тогтоох, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
 • Ахмадууд өөрийн мэдлэг, ажил амьдралын туршлагаас үлгэрлэх
 • Намын эгнээг бэхжүүлэх, өргөтгөхөд байнга анхаарал тавих