Ломбын ЭРХЭМБАЯР

Ардчилсан намын Ерөнхий Нарийн бичгийн Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

 Төгссөн сургууль

 • Архангай аймгийн Цэцэрлэг хотын 10 жилийн 1 дүгээр дунд сургууль /1970-1980/
 • Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль /1980-1985/
 • Хөдөө Аж Ахуйн Их сургууль, докторантур /2000-2003/
 • Монгол Улсын Их Сургууль, эрх зүйч /2005-2008/

Боловсрол, мэргэжил: Дээд, Генетикч, Мал зүйч, ХАА-н ухааны доктор (Ph.D)

Ажлын туршлага

 • Архангай аймгийн Үржил-селекцийн станцын ахлах мэргэжилтэн /1985-1987/
 • Архангай аймгийн Тариат суманд багийн Засаг дарга, Улсын үржлийн эрхлэгч /1987-1989/
 • Ихтамир сум дахь Өндөр уулын бүсийн Эрдэм шинжилгээний станцын эрдэм шинжилгээний ажилтан, секторын эрхлэгч /1989-1992/
 • “БЭЭТ” ХХК-ийн захирал /1992-1996/
 • Архангай аймгийн Засаг дарга /1996-1999/
 • ЗГХЭГ-т орон нутгийн асуудал хариуцсан референт /1999-2001/
 • Батнаяд, Түмэн шувуут, Дорнод Монголын шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн төв зэрэг компанийн ТУЗ-ийн дарга, зөвлөх /2001-2009/
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Хот, хөдөөгийн хөгжлийн бодлогын зөвлөх /2009-2013/
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Амьдрах орчин, ногоон хөгжлийн бодлогын зөвлөх /2013 оноос/
 • Ардчилсан намын Ерөнхий Нарийн бичгийн Даргын үүрэг гүйцэтгэгч /2015 оноос/

Сонгуульт ажил

 • СХД-ийн АН-ын дарга /2003-2012/
 • Нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч /2008-2012/
 • Монголын мал зүйч, үржүүлэгчдийн холбооны ерөнхийлөгч /2011 оноос/

Гадаад хэлний мэдлэг: Орос

Цахим шууданerkhembayar@demparty.mn

 

ERKHEMBAYAR Lombo

The General secretary of the Democratic Party

 Education:

 • The 1st high school, Tsetserleg city, Arkhangai province /1970-1980/
 • Agriculture University /1980-1985/
 • Agriculture University, Doctorate /2000-2003/
 • B.A in Law, The National University of Mongolia /2005-2008/

Occupation: Geneticist, Zoologist, PhD in Agriculture

Work Experience:

 • Senior specialist of Arkhangai province’s Breeding-Selection Station /1985-1987/
 • The Governor of Tariat souma, Arkhangai, Chief of State Stud /1987-1989/
 • Sector head and researcher of the high mountains region of Ikh Tamir souma /1989-1992/
 • Director of “BEET” LLC /1992-1996/
 • The Governor of Arkhangai province /1996-1999/
 • Officer who is in charge of locals in Cabinet Office /1999-2001/
 • Advisor and Head of the Boards of Batnayd, Tumenshuvuut, Dornod Mongolian Scientific production center companies /2001-2009/
 • Advisor of Urban, Locals development planning of Mongolian President /2009-2013/
 • Advisor of Environment, Green planning of Mongolian President /2013-2015/
 • The General Secretary of the Democratic party /2015-now/

Elected positions:

 • Head of the Democratic Party in Songino Khairkhan district /2003-2012/
 • Representative of Citizens' Representative Council /2008-2012/
 • President of Mongolian zoologists, livestock breeders Union /2011 - now/

Secondary language:Russian

E-mailerkhembayar@demparty.mn