АРДЧИЛСАН НАМЫН ҮНДСЭН ДҮРМИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ