"Баруун бүсийн чуулга уулзалт - 2018"
2018 оны 07 сарын 09 нд