Төвийн бүсийнхэн Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий суманд чууллаа
2018 оны 07 сарын 25 нд