Их дээд сургуулиуд сургалтын төлбөрөө үндэслэлгүй нэмжээ
2018 оны 08 сарын 27 нд