"Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо"-ны тэргүүнд нэр дэвшигчид Багануур дүүрэгт ажиллалаа
2018 оны 10 сарын 12 нд