АЭХ-ны тэргүүнд нэр дэвшигчид баруун аймгуудад ажиллаж байна
2018 оны 10 сарын 15 нд