АЭХ-ны тэргүүнд нэр дэвшигчид Увс аймагт ажиллалаа
2018 оны 10 сарын 16 нд