“Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо”-ны тэргүүнд нэр дэвшигчид Дундговь аймагт ажиллалаа
2018 оны 10 сарын 20 нд