“Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо”-ны тэргүүнд нэр дэвшигчид Хан-Уул дүүрэгт ажиллалаа
2018 оны 10 сарын 26 нд