“Хөгжил шинэчлэл” үндэсний 2-р аяны сургалтын үйл ажиллагаанд нийслэлийн 9 дүүрэг хамрагдаж байна
2018 оны 10 сарын 29 нд