Нийслэлийн АЭХ-ны тэргүүнээр Б.Пунсалмаа сонгогдлоо
2018 оны 11 сарын 03 нд