Мэргэжлээ буруу сонгосон оюутнууд ажилгүйчүүдийн эгнээг тэлж байна
2018 оны 11 сарын 23 нд