“Хөгжил-шинэчлэл" үндэсний II аян Төв аймагт үргэлжиллээ
2018 оны 12 сарын 28 нд