УИХ өөрөө тарах тогтоолын төслийг дэмжиж буй гишүүдээр гарын үсэг зуруулах ажил эхэллээ
2019 оны 01 сарын 10 нд