Үнийн өсөлт иргэдийн амьдралд
2019 оны 01 сарын 31 нд