Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч Х. Баттулгад хүсэлт хүргүүллээ
2017 оны 07 сарын 02 нд