Монголчууд ялалтын баяраа тэмдэглэлээ
2017 оны 07 сарын 08 нд