Ардчилсан нам "Говийн бүсийн чуулган -2017
2017 оны 08 сарын 25 нд