Өмнөговь аймагт Ардчилсан намынхан чууллаа
2017 оны 09 сарын 13 нд