АЗХ-ны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн баг Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгийн гишүүд төлөөлөгчидтэйгээ уулзлаа.
2017 оны 11 сарын 15 нд