АЗХ-ны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн баг Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгийн гишүүд төлөөлөгчидтэйгээ уулзлаа.
11 цаг 18 минутанд