АЗХ-ны ерөнхийлөгчийн сунгаан Орхон болон Булган аймгуудад үргэлжилж байна
2017 оны 11 сарын 17 нд