АЗХ-ны ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчид 21 аймаг 9-н дүүрэгт ажиллаж дууслаа.
2017 оны 11 сарын 20 нд