АЗХ-ны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн баг нийслэлийн Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргүүдэд ажиллалаа
2017 оны 11 сарын 20 нд