АЗХ-ны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулах комисс Ховд аймагт ажиллалаа
2017 оны 11 сарын 20 нд